Subversion Repositories Projects

Rev

Rev 813 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
801 - 1
#############################################################################
813 - 2
# Makefile for building: ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/MacOS/QMK-Communicator
906 - 3
# Generated by qmake (2.01a) (Qt 4.6.2) on: So. Feb 6 22:57:48 2011
801 - 4
# Project: QMK-Communicator.pro
5
# Template: app
813 - 6
# Command: /usr/bin/qmake -spec /usr/local/Qt4.6/mkspecs/macx-g++ -macx CONFIG-=debug -o Makefile QMK-Communicator.pro
801 - 7
#############################################################################
8
 
9
####### Compiler, tools and options
10
 
11
CC      = gcc
12
CXX      = g++
813 - 13
DEFINES    = -D_TTY_POSIX_ -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED
14
CFLAGS    = -pipe -O2 -arch i386 -Wall -W $(DEFINES)
15
CXXFLAGS   = -pipe -O2 -arch i386 -Wall -W $(DEFINES)
16
INCPATH    = -I/usr/local/Qt4.6/mkspecs/macx-g++ -I. -I/Library/Frameworks/QtCore.framework/Versions/4/Headers -I/usr/include/QtCore -I/Library/Frameworks/QtNetwork.framework/Versions/4/Headers -I/usr/include/QtNetwork -I/Library/Frameworks/QtGui.framework/Versions/4/Headers -I/usr/include/QtGui -I/usr/include -I../Global/Class_SerialPort -I../Binary/.build/QMK-Communicator -I../Binary/.build/QMK-Communicator -F/Library/Frameworks
801 - 17
LINK     = g++
813 - 18
LFLAGS    = -headerpad_max_install_names -arch i386
19
LIBS     = $(SUBLIBS) -F/Library/Frameworks -L/Library/Frameworks /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/CoreFoundation -framework QtGui -framework QtNetwork -framework QtCore
20
AR      = ar cq
21
RANLIB    = ranlib -s
801 - 22
QMAKE     = /usr/bin/qmake
23
TAR      = tar -cf
24
COMPRESS   = gzip -9f
25
COPY     = cp -f
26
SED      = sed
813 - 27
COPY_FILE   = cp -f
28
COPY_DIR   = cp -f -R
29
STRIP     =
30
INSTALL_FILE = $(COPY_FILE)
801 - 31
INSTALL_DIR  = $(COPY_DIR)
813 - 32
INSTALL_PROGRAM = $(COPY_FILE)
801 - 33
DEL_FILE   = rm -f
34
SYMLINK    = ln -f -s
35
DEL_DIR    = rmdir
36
MOVE     = mv -f
37
CHK_DIR_EXISTS= test -d
38
MKDIR     = mkdir -p
813 - 39
export MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET = 10.4
801 - 40
 
41
####### Output directory
42
 
43
OBJECTS_DIR  = ../Binary/.build/QMK-Communicator/
44
 
45
####### Files
46
 
47
SOURCES    = ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp \
48
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp \
49
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp \
50
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp \
51
		main.cpp \
52
		../Global/Class_Input/Input.cpp \
53
		../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp \
54
		../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp \
55
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp \
56
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp \
57
		Dialogs/dlg_Main.cpp \
58
		Classes/cSettings.cpp \
59
		Dialogs/dlg_Preferences.cpp \
60
		Dialogs/dlg_Terminal.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp \
61
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp \
62
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp \
63
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp \
64
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp \
65
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp \
66
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp \
67
		../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp
68
OBJECTS    = ../Binary/.build/QMK-Communicator/qextserialbase.o \
69
		../Binary/.build/QMK-Communicator/qextserialport.o \
70
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ManageSerialPort.o \
71
		../Binary/.build/QMK-Communicator/posix_qextserialport.o \
72
		../Binary/.build/QMK-Communicator/main.o \
73
		../Binary/.build/QMK-Communicator/Input.o \
74
		../Binary/.build/QMK-Communicator/Input_TTY.o \
75
		../Binary/.build/QMK-Communicator/Input_TCP.o \
76
		../Binary/.build/QMK-Communicator/HandlerMK.o \
77
		../Binary/.build/QMK-Communicator/HandlerIP.o \
78
		../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Main.o \
79
		../Binary/.build/QMK-Communicator/cSettings.o \
80
		../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Preferences.o \
81
		../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Terminal.o \
82
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.o \
83
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.o \
84
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.o \
85
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.o \
86
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.o \
87
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.o \
88
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.o \
89
		../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.o
813 - 90
DIST     = /usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/unix.conf \
91
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/mac.conf \
92
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/mac-g++.conf \
93
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/qconfig.pri \
94
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt_functions.prf \
95
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt_config.prf \
96
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
97
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/default_pre.prf \
98
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/default_pre.prf \
801 - 99
		../Global/Class_SerialPort.pri \
813 - 100
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/release.prf \
101
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/default_post.prf \
102
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/default_post.prf \
103
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/x86.prf \
104
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/objective_c.prf \
105
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/warn_on.prf \
106
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt.prf \
107
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/unix/thread.prf \
108
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/moc.prf \
109
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/rez.prf \
110
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/sdk.prf \
111
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/resources.prf \
112
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/uic.prf \
113
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/yacc.prf \
114
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/lex.prf \
801 - 115
		QMK-Communicator.pro
116
QMAKE_TARGET = QMK-Communicator
117
DESTDIR    = ../Binary/
813 - 118
TARGET    = ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/MacOS/QMK-Communicator
801 - 119
 
813 - 120
####### Custom Compiler Variables
121
QMAKE_COMP_QMAKE_OBJECTIVE_CFLAGS = -pipe \
122
		-O2 \
123
		-arch \
124
		i386 \
125
		-Wall \
126
		-W
127
 
128
 
801 - 129
first: all
130
####### Implicit rules
131
 
132
.SUFFIXES: .o .c .cpp .cc .cxx .C
133
 
134
.cpp.o:
135
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
136
 
137
.cc.o:
138
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
139
 
140
.cxx.o:
141
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
142
 
143
.C.o:
144
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
145
 
146
.c.o:
147
	$(CC) -c $(CFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
148
 
149
####### Build rules
150
 
813 - 151
all: Makefile ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/PkgInfo ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Resources/empty.lproj ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Info.plist ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Resources/QMK-Communicator.icns $(TARGET)
801 - 152
 
153
$(TARGET): ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h $(OBJECTS)
813 - 154
	@$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/MacOS/ || $(MKDIR) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/MacOS/
801 - 155
	$(LINK) $(LFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJECTS) $(OBJCOMP) $(LIBS)
813 - 156
	cp ../QMK-Communicator/*.qm ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/MacOS/.
801 - 157
 
813 - 158
Makefile: QMK-Communicator.pro /usr/local/Qt4.6/mkspecs/macx-g++/qmake.conf /usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/unix.conf \
159
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/mac.conf \
160
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/mac-g++.conf \
161
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/qconfig.pri \
162
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt_functions.prf \
163
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt_config.prf \
164
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
165
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/default_pre.prf \
166
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/default_pre.prf \
801 - 167
		../Global/Class_SerialPort.pri \
813 - 168
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/release.prf \
169
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/default_post.prf \
170
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/default_post.prf \
171
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/x86.prf \
172
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/objective_c.prf \
173
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/warn_on.prf \
174
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt.prf \
175
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/unix/thread.prf \
176
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/moc.prf \
177
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/rez.prf \
178
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/sdk.prf \
179
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/resources.prf \
180
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/uic.prf \
181
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/yacc.prf \
182
		/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/lex.prf \
183
		/Library/Frameworks/QtGui.framework/QtGui.prl \
184
		/Library/Frameworks/QtCore.framework/QtCore.prl \
185
		/Library/Frameworks/QtNetwork.framework/QtNetwork.prl
186
	$(QMAKE) -spec /usr/local/Qt4.6/mkspecs/macx-g++ -macx CONFIG-=debug -o Makefile QMK-Communicator.pro
187
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/unix.conf:
188
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/mac.conf:
189
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/mac-g++.conf:
190
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/qconfig.pri:
191
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt_functions.prf:
192
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt_config.prf:
193
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/exclusive_builds.prf:
194
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/default_pre.prf:
195
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/default_pre.prf:
801 - 196
../Global/Class_SerialPort.pri:
813 - 197
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/release.prf:
198
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/default_post.prf:
199
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/default_post.prf:
200
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/x86.prf:
201
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/objective_c.prf:
202
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/warn_on.prf:
203
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt.prf:
204
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/unix/thread.prf:
205
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/moc.prf:
206
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/rez.prf:
207
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/sdk.prf:
208
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/resources.prf:
209
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/uic.prf:
210
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/yacc.prf:
211
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/lex.prf:
212
/Library/Frameworks/QtGui.framework/QtGui.prl:
213
/Library/Frameworks/QtCore.framework/QtCore.prl:
214
/Library/Frameworks/QtNetwork.framework/QtNetwork.prl:
801 - 215
qmake: FORCE
813 - 216
	@$(QMAKE) -spec /usr/local/Qt4.6/mkspecs/macx-g++ -macx CONFIG-=debug -o Makefile QMK-Communicator.pro
801 - 217
 
813 - 218
../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/PkgInfo:
219
	@$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents || $(MKDIR) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents
220
	@$(DEL_FILE) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/PkgInfo
221
	@echo "APPL????" >../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/PkgInfo
222
../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Resources/empty.lproj:
223
	@$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Resources || $(MKDIR) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Resources
224
	@touch ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Resources/empty.lproj
225
 
226
../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Info.plist:
227
	@$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents || $(MKDIR) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents
228
	@$(DEL_FILE) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Info.plist
229
	@sed -e "s,@ICON@,QMK-Communicator.icns,g" -e "s,@EXECUTABLE@,QMK-Communicator,g" -e "s,@TYPEINFO@,????,g" /usr/local/Qt4.6/mkspecs/macx-g++/Info.plist.app >../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Info.plist
230
../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Resources/QMK-Communicator.icns: ../Global/Images/Icons/QMK-Communicator.icns
231
	@$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Resources/ || $(MKDIR) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Resources/
232
	@$(DEL_FILE) ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Resources/QMK-Communicator.icns
233
	@$(COPY_FILE) ../Global/Images/Icons/QMK-Communicator.icns ../Binary/QMK-Communicator.app/Contents/Resources/QMK-Communicator.icns
801 - 234
dist:
235
	@$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0 || $(MKDIR) ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0
906 - 236
	$(COPY_FILE) --parents $(SOURCES) $(DIST) ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h Defines.h ../Global/Kopter.h ../Global/Class_Input/Input.h ../Global/Class_Input/Input_TTY.h ../Global/Class_Input/Input_TCP.h ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h Dialogs/dlg_Main.h Classes/cSettings.h TypeDefs.h ../Global/Global.h Dialogs/dlg_Preferences.h Dialogs/dlg_Terminal.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents QMK-Communicator.qrc ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp main.cpp ../Global/Class_Input/Input.cpp ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp Dialogs/dlg_Main.cpp Classes/cSettings.cpp Dialogs/dlg_Preferences.cpp Dialogs/dlg_Terminal.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents Dialogs/dlg_Main.ui Dialogs/dlg_Preferences.ui Dialogs/dlg_Terminal.ui ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents QMK-Communicator_en.ts QMK-Communicator_de.ts QMK-Communicator_fr.ts ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0/ && (cd `dirname ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0` && $(TAR) QMK-Communicator1.0.0.tar QMK-Communicator1.0.0 && $(COMPRESS) QMK-Communicator1.0.0.tar) && $(MOVE) `dirname ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0`/QMK-Communicator1.0.0.tar.gz . && $(DEL_FILE) -r ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0
801 - 237
 
238
 
239
clean:compiler_clean
240
	-$(DEL_FILE) $(OBJECTS)
241
	-$(DEL_FILE) *~ core *.core
242
 
243
 
244
####### Sub-libraries
245
 
246
distclean: clean
813 - 247
	-$(DEL_FILE) -r ../Binary/QMK-Communicator.app
801 - 248
	-$(DEL_FILE) Makefile
249
 
250
 
251
mocclean: compiler_moc_header_clean compiler_moc_source_clean
252
 
253
mocables: compiler_moc_header_make_all compiler_moc_source_make_all
254
 
813 - 255
compiler_objective_c_make_all:
256
compiler_objective_c_clean:
801 - 257
compiler_moc_header_make_all: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp
258
compiler_moc_header_clean:
259
	-$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp
260
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp: ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
261
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
262
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
263
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
264
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h
813 - 265
	/Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp
801 - 266
 
267
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h
813 - 268
	/Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_Input/Input.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp
801 - 269
 
270
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h \
271
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
272
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
273
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
274
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
275
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
276
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h
813 - 277
	/Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_Input/Input_TTY.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp
801 - 278
 
279
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h \
280
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h
813 - 281
	/Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_Input/Input_TCP.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp
801 - 282
 
283
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp: ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h \
284
		Dialogs/dlg_Preferences.h \
285
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h \
286
		Classes/cSettings.h \
287
		Defines.h \
288
		../Global/Global.h \
289
		../Global/Kopter.h \
290
		Dialogs/dlg_Terminal.h \
291
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h \
292
		TypeDefs.h \
293
		../Global/Class_Input/Input.h \
294
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
295
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
296
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
297
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
298
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
299
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
300
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
301
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
302
		../Global/MK_Datatypes.h \
303
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
304
		Dialogs/dlg_Main.h
813 - 305
	/Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ Dialogs/dlg_Main.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp
801 - 306
 
307
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp: ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h \
308
		Classes/cSettings.h \
309
		Defines.h \
310
		../Global/Global.h \
311
		../Global/Kopter.h \
312
		Dialogs/dlg_Preferences.h
813 - 313
	/Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ Dialogs/dlg_Preferences.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp
801 - 314
 
315
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp: ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h \
316
		Dialogs/dlg_Terminal.h
813 - 317
	/Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ Dialogs/dlg_Terminal.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp
801 - 318
 
319
compiler_rcc_make_all: ../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp
320
compiler_rcc_clean:
321
	-$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp
322
../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp: QMK-Communicator.qrc \
323
		../Global/Images/Icons/QMK-Scope.png \
324
		../Global/Images/Icons/QMK-Communicator.png \
325
		../Global/Images/Icons/QMK-Logger.png \
326
		../Global/Images/Icons/QMK-Settings.png \
327
		../Global/Images/Icons/QMK-Voice.png \
328
		../Global/Images/Icons/QMK-Maps.png \
329
		../Global/Images/Actions/Connection-OK.png \
330
		../Global/Images/Actions/Exit.png \
331
		../Global/Images/Actions/Connection-NO.png \
332
		../Global/Images/Actions/Terminal.png
813 - 333
	/Developer/Tools/Qt/rcc -name QMK-Communicator QMK-Communicator.qrc -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp
801 - 334
 
813 - 335
compiler_image_collection_make_all: qmake_image_collection.cpp
801 - 336
compiler_image_collection_clean:
813 - 337
	-$(DEL_FILE) qmake_image_collection.cpp
801 - 338
compiler_moc_source_make_all:
339
compiler_moc_source_clean:
813 - 340
compiler_rez_source_make_all:
341
compiler_rez_source_clean:
801 - 342
compiler_uic_make_all: ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h
343
compiler_uic_clean:
344
	-$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h
345
../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h: Dialogs/dlg_Main.ui
813 - 346
	/Developer/Tools/Qt/uic Dialogs/dlg_Main.ui -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h
801 - 347
 
348
../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h: Dialogs/dlg_Preferences.ui
813 - 349
	/Developer/Tools/Qt/uic Dialogs/dlg_Preferences.ui -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h
801 - 350
 
351
../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h: Dialogs/dlg_Terminal.ui
813 - 352
	/Developer/Tools/Qt/uic Dialogs/dlg_Terminal.ui -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h
801 - 353
 
354
compiler_yacc_decl_make_all:
355
compiler_yacc_decl_clean:
356
compiler_yacc_impl_make_all:
357
compiler_yacc_impl_clean:
358
compiler_lex_make_all:
359
compiler_lex_clean:
360
compiler_clean: compiler_moc_header_clean compiler_rcc_clean compiler_uic_clean
361
 
362
####### Compile
363
 
364
../Binary/.build/QMK-Communicator/qextserialbase.o: ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h
365
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/qextserialbase.o ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp
366
 
367
../Binary/.build/QMK-Communicator/qextserialport.o: ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
368
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
369
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
370
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
371
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/qextserialport.o ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp
372
 
373
../Binary/.build/QMK-Communicator/ManageSerialPort.o: ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
374
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
375
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
376
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
377
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
378
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/ManageSerialPort.o ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp
379
 
380
../Binary/.build/QMK-Communicator/posix_qextserialport.o: ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
381
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h
382
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/posix_qextserialport.o ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp
383
 
384
../Binary/.build/QMK-Communicator/main.o: main.cpp Dialogs/dlg_Main.h \
385
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h \
386
		Dialogs/dlg_Preferences.h \
387
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h \
388
		Classes/cSettings.h \
389
		Defines.h \
390
		../Global/Global.h \
391
		../Global/Kopter.h \
392
		Dialogs/dlg_Terminal.h \
393
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h \
394
		TypeDefs.h \
395
		../Global/Class_Input/Input.h \
396
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
397
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
398
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
399
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
400
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
401
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
402
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
403
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
404
		../Global/MK_Datatypes.h \
405
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h
406
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/main.o main.cpp
407
 
408
../Binary/.build/QMK-Communicator/Input.o: ../Global/Class_Input/Input.cpp ../Global/Class_Input/Input.h
409
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/Input.o ../Global/Class_Input/Input.cpp
410
 
411
../Binary/.build/QMK-Communicator/Input_TTY.o: ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp ../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
412
		../Global/Class_Input/Input.h \
413
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
414
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
415
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
416
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
417
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
418
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/Input_TTY.o ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp
419
 
420
../Binary/.build/QMK-Communicator/Input_TCP.o: ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
421
		../Global/Class_Input/Input.h
422
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/Input_TCP.o ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp
423
 
424
../Binary/.build/QMK-Communicator/HandlerMK.o: ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
425
		../Global/Kopter.h \
426
		../Global/MK_Datatypes.h
427
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/HandlerMK.o ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp
428
 
429
../Binary/.build/QMK-Communicator/HandlerIP.o: ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h
430
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/HandlerIP.o ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp
431
 
432
../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Main.o: Dialogs/dlg_Main.cpp Dialogs/dlg_Main.h \
433
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h \
434
		Dialogs/dlg_Preferences.h \
435
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h \
436
		Classes/cSettings.h \
437
		Defines.h \
438
		../Global/Global.h \
439
		../Global/Kopter.h \
440
		Dialogs/dlg_Terminal.h \
441
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h \
442
		TypeDefs.h \
443
		../Global/Class_Input/Input.h \
444
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
445
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
446
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
447
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
448
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
449
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
450
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
451
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
452
		../Global/MK_Datatypes.h \
453
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h
454
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Main.o Dialogs/dlg_Main.cpp
455
 
456
../Binary/.build/QMK-Communicator/cSettings.o: Classes/cSettings.cpp Classes/cSettings.h \
457
		Defines.h \
458
		../Global/Global.h \
459
		../Global/Kopter.h
460
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/cSettings.o Classes/cSettings.cpp
461
 
462
../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Preferences.o: Dialogs/dlg_Preferences.cpp Dialogs/dlg_Preferences.h \
463
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h \
464
		Classes/cSettings.h \
465
		Defines.h \
466
		../Global/Global.h \
467
		../Global/Kopter.h
468
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Preferences.o Dialogs/dlg_Preferences.cpp
469
 
470
../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Terminal.o: Dialogs/dlg_Terminal.cpp Dialogs/dlg_Terminal.h \
471
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h
472
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Terminal.o Dialogs/dlg_Terminal.cpp
473
 
474
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp
475
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp
476
 
477
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp
478
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp
479
 
480
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp
481
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp
482
 
483
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp
484
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp
485
 
486
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp
487
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp
488
 
489
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp
490
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp
491
 
492
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp
493
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp
494
 
495
../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp
496
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp
497
 
498
####### Install
499
 
500
install:  FORCE
501
 
502
uninstall:  FORCE
503
 
504
FORCE:
505