Subversion Repositories Projects

Rev

Rev 813 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

#############################################################################
# Makefile for building: ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/MacOS/QMK-Maps
# Generated by qmake (2.01a) (Qt 4.6.2) on: So. Feb 6 22:59:28 2011
# Project: QMK-Maps.pro
# Template: app
# Command: /usr/bin/qmake -spec /usr/local/Qt4.6/mkspecs/macx-g++ -macx CONFIG-=debug -o Makefile QMK-Maps.pro
#############################################################################

####### Compiler, tools and options

CC      = gcc
CXX      = g++
DEFINES    = -D_TTY_POSIX_ -DQT_NO_DEBUG -DQT_XML_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED
CFLAGS    = -pipe -O2 -arch i386 -Wall -W $(DEFINES)
CXXFLAGS   = -pipe -O2 -arch i386 -Wall -W $(DEFINES)
INCPATH    = -I/usr/local/Qt4.6/mkspecs/macx-g++ -I. -I/Library/Frameworks/QtCore.framework/Versions/4/Headers -I/usr/include/QtCore -I/Library/Frameworks/QtNetwork.framework/Versions/4/Headers -I/usr/include/QtNetwork -I/Library/Frameworks/QtGui.framework/Versions/4/Headers -I/usr/include/QtGui -I/Library/Frameworks/QtXml.framework/Versions/4/Headers -I/usr/include/QtXml -I/usr/include -I../Global/Class_QMapControl -I../Global/Widget_Connection -I../Global/Class_SerialPort -I../Binary/.build/QMK-Maps -I../Binary/.build/QMK-Maps -F/Library/Frameworks
LINK     = g++
LFLAGS    = -headerpad_max_install_names -arch i386
LIBS     = $(SUBLIBS) -F/Library/Frameworks -L/Library/Frameworks /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/CoreFoundation -framework QtXml -framework QtGui -framework QtNetwork -framework QtCore 
AR      = ar cq
RANLIB    = ranlib -s
QMAKE     = /usr/bin/qmake
TAR      = tar -cf
COMPRESS   = gzip -9f
COPY     = cp -f
SED      = sed
COPY_FILE   = cp -f
COPY_DIR   = cp -f -R
STRIP     = 
INSTALL_FILE = $(COPY_FILE)
INSTALL_DIR  = $(COPY_DIR)
INSTALL_PROGRAM = $(COPY_FILE)
DEL_FILE   = rm -f
SYMLINK    = ln -f -s
DEL_DIR    = rmdir
MOVE     = mv -f
CHK_DIR_EXISTS= test -d
MKDIR     = mkdir -p
export MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET = 10.4

####### Output directory

OBJECTS_DIR  = ../Binary/.build/QMK-Maps/

####### Files

SOURCES    = ../Global/Class_QMapControl/curve.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/layer.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/linestring.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/point.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/gps_position.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/maplayer.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.cpp \
        ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.cpp \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp \
        ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp \
        ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp \
        ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.cpp \
        ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp \
        ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp \
        ../Global/Class_Input/Input.cpp \
        ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp \
        ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp \
        main.cpp \
        Dialogs/dlg_Main.cpp \
        Dialogs/dlg_MapPos.cpp \
        Classes/cSettings.cpp \
        ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp
OBJECTS    = ../Binary/.build/QMK-Maps/curve.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/geometry.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/imagemanager.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/layer.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/layermanager.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/linestring.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/mapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/mapcontrol.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/mapnetwork.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/point.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/tilemapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/wmsmapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/circlepoint.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/imagepoint.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/gps_position.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/osmmapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/maplayer.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/geometrylayer.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/yahoomapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/googlemapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/googlesatmapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/openaerialmapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/fixedimageoverlay.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/emptymapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/qextserialbase.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/qextserialport.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/ManageSerialPort.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/posix_qextserialport.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/wgt_Connection.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerMK.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerIP.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/Input.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/Input_TCP.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/Input_TTY.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/main.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/dlg_Main.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/dlg_MapPos.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/cSettings.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerKML.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.o \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.o
DIST     = /usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/unix.conf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/mac.conf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/mac-g++.conf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/qconfig.pri \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt_functions.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt_config.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/default_pre.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/default_pre.prf \
        ../Global/Class_QMapControl.pri \
        ../Global/Class_SerialPort.pri \
        ../Global/Widget_Connection.pri \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/release.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/default_post.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/default_post.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/x86.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/objective_c.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/warn_on.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/unix/thread.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/moc.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/rez.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/sdk.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/resources.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/uic.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/yacc.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/lex.prf \
        QMK-Maps.pro
QMAKE_TARGET = QMK-Maps
DESTDIR    = ../Binary/
TARGET    = ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/MacOS/QMK-Maps

####### Custom Compiler Variables
QMAKE_COMP_QMAKE_OBJECTIVE_CFLAGS = -pipe \
        -O2 \
        -arch \
        i386 \
        -Wall \
        -W


first: all
####### Implicit rules

.SUFFIXES: .o .c .cpp .cc .cxx .C

.cpp.o:
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

.cc.o:
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

.cxx.o:
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

.C.o:
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

.c.o:
    $(CC) -c $(CFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

####### Build rules

all: Makefile ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/PkgInfo ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Resources/empty.lproj ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Info.plist ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Resources/QMK-Maps.icns $(TARGET)

$(TARGET): ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h $(OBJECTS) 
    @$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/MacOS/ || $(MKDIR) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/MacOS/ 
    $(LINK) $(LFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJECTS) $(OBJCOMP) $(LIBS)
    cp ../QMK-Maps/*.qm ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/MacOS/.

Makefile: QMK-Maps.pro /usr/local/Qt4.6/mkspecs/macx-g++/qmake.conf /usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/unix.conf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/mac.conf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/mac-g++.conf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/qconfig.pri \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt_functions.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt_config.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/default_pre.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/default_pre.prf \
        ../Global/Class_QMapControl.pri \
        ../Global/Class_SerialPort.pri \
        ../Global/Widget_Connection.pri \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/release.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/default_post.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/default_post.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/x86.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/objective_c.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/warn_on.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/unix/thread.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/moc.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/rez.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/sdk.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/resources.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/uic.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/yacc.prf \
        /usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/lex.prf \
        /Library/Frameworks/QtXml.framework/QtXml.prl \
        /Library/Frameworks/QtCore.framework/QtCore.prl \
        /Library/Frameworks/QtGui.framework/QtGui.prl \
        /Library/Frameworks/QtNetwork.framework/QtNetwork.prl
    $(QMAKE) -spec /usr/local/Qt4.6/mkspecs/macx-g++ -macx CONFIG-=debug -o Makefile QMK-Maps.pro
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/unix.conf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/mac.conf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/common/mac-g++.conf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/qconfig.pri:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt_functions.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt_config.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/exclusive_builds.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/default_pre.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/default_pre.prf:
../Global/Class_QMapControl.pri:
../Global/Class_SerialPort.pri:
../Global/Widget_Connection.pri:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/release.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/default_post.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/default_post.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/x86.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/objective_c.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/warn_on.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/qt.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/unix/thread.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/moc.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/rez.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/mac/sdk.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/resources.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/uic.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/yacc.prf:
/usr/local/Qt4.6/mkspecs/features/lex.prf:
/Library/Frameworks/QtXml.framework/QtXml.prl:
/Library/Frameworks/QtCore.framework/QtCore.prl:
/Library/Frameworks/QtGui.framework/QtGui.prl:
/Library/Frameworks/QtNetwork.framework/QtNetwork.prl:
qmake: FORCE
    @$(QMAKE) -spec /usr/local/Qt4.6/mkspecs/macx-g++ -macx CONFIG-=debug -o Makefile QMK-Maps.pro

../Binary/QMK-Maps.app/Contents/PkgInfo: 
    @$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents || $(MKDIR) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents 
    @$(DEL_FILE) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/PkgInfo
    @echo "APPL????" >../Binary/QMK-Maps.app/Contents/PkgInfo
../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Resources/empty.lproj: 
    @$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Resources || $(MKDIR) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Resources 
    @touch ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Resources/empty.lproj
    
../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Info.plist: 
    @$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents || $(MKDIR) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents 
    @$(DEL_FILE) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Info.plist
    @sed -e "s,@ICON@,QMK-Maps.icns,g" -e "s,@EXECUTABLE@,QMK-Maps,g" -e "s,@TYPEINFO@,????,g" /usr/local/Qt4.6/mkspecs/macx-g++/Info.plist.app >../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Info.plist
../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Resources/QMK-Maps.icns: ../Global/Images/Icons/QMK-Maps.icns
    @$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Resources/ || $(MKDIR) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Resources/ 
    @$(DEL_FILE) ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Resources/QMK-Maps.icns
    @$(COPY_FILE) ../Global/Images/Icons/QMK-Maps.icns ../Binary/QMK-Maps.app/Contents/Resources/QMK-Maps.icns
dist: 
    @$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0 || $(MKDIR) ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0 
    $(COPY_FILE) --parents $(SOURCES) $(DIST) ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Class_QMapControl/curve.h ../Global/Class_QMapControl/geometry.h ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h ../Global/Class_QMapControl/layer.h ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h ../Global/Class_QMapControl/linestring.h ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h ../Global/Class_QMapControl/point.h ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.h ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.h ../Global/Class_QMapControl/gps_position.h ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/maplayer.h ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.h ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h ../Global/Kopter.h ../Global/MK_Datatypes.h ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h ../Global/Class_Input/Input.h ../Global/Class_Input/Input_TCP.h ../Global/Class_Input/Input_TTY.h Defines.h ../Global/Global.h ../Global/Class_QMapControl.h Dialogs/dlg_Main.h Dialogs/dlg_MapPos.h Classes/cSettings.h TypeDefs.h ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.h ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents QMK-Maps.qrc ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Class_QMapControl/curve.cpp ../Global/Class_QMapControl/geometry.cpp ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.cpp ../Global/Class_QMapControl/layer.cpp ../Global/Class_QMapControl/layermanager.cpp ../Global/Class_QMapControl/linestring.cpp ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.cpp ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.cpp ../Global/Class_QMapControl/point.cpp ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.cpp ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.cpp ../Global/Class_QMapControl/gps_position.cpp ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/maplayer.cpp ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.cpp ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.cpp ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.cpp ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp ../Global/Class_Input/Input.cpp ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp main.cpp Dialogs/dlg_Main.cpp Dialogs/dlg_MapPos.cpp Classes/cSettings.cpp ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.ui Dialogs/dlg_Main.ui Dialogs/dlg_MapPos.ui ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents QMK-Maps_en.ts QMK-Maps_de.ts QMK-Maps_fr.ts ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0/ && (cd `dirname ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0` && $(TAR) QMK-Maps1.0.0.tar QMK-Maps1.0.0 && $(COMPRESS) QMK-Maps1.0.0.tar) && $(MOVE) `dirname ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0`/QMK-Maps1.0.0.tar.gz . && $(DEL_FILE) -r ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0


clean:compiler_clean 
    -$(DEL_FILE) $(OBJECTS)
    -$(DEL_FILE) *~ core *.core


####### Sub-libraries

distclean: clean
    -$(DEL_FILE) -r ../Binary/QMK-Maps.app
    -$(DEL_FILE) Makefile


mocclean: compiler_moc_header_clean compiler_moc_source_clean

mocables: compiler_moc_header_make_all compiler_moc_source_make_all

compiler_objective_c_make_all:
compiler_objective_c_clean:
compiler_moc_header_make_all: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp
compiler_moc_header_clean:
    -$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp: ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/curve.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/curve.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp: ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/geometry.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp: ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp: ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layer.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/layer.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp: ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp: ../Global/Class_QMapControl/curve.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/linestring.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/linestring.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp: ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp: ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp: ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/point.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp: ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/maplayer.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/maplayer.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp: ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp: ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
        ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp: ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h \
        ../Global/Kopter.h \
        ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
        ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
        ../Global/MK_Datatypes.h \
        ../Global/Class_Input/Input.h \
        ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
        ../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
        ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
        ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
        ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_Input/Input.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h \
        ../Global/Class_Input/Input_TCP.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_Input/Input_TCP.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h \
        ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
        ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
        ../Global/Class_Input/Input_TTY.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ ../Global/Class_Input/Input_TTY.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp: ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h \
        Defines.h \
        ../Global/Global.h \
        ../Global/Kopter.h \
        TypeDefs.h \
        Classes/cSettings.h \
        ../Global/Class_QMapControl.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/gps_position.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.h \
        ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.h \
        ../Global/Class_QMapControl/linestring.h \
        ../Global/Class_QMapControl/curve.h \
        ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/maplayer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.h \
        ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h \
        ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.h \
        Dialogs/dlg_Main.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ Dialogs/dlg_Main.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp: ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h \
        Dialogs/dlg_MapPos.h
    /Developer/Tools/Qt/moc $(DEFINES) $(INCPATH) -D__APPLE__ -D__GNUC__ Dialogs/dlg_MapPos.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp

compiler_rcc_make_all: ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp
compiler_rcc_clean:
    -$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp
../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp: QMK-Maps.qrc \
        ../Global/Images/Icons/QMK-Maps.png \
        ../Global/Images/Actions/Log-Stop.png \
        ../Global/Images/Actions/Connection-OK.png \
        ../Global/Images/Actions/Load.png \
        ../Global/Images/Actions/Log-Record.png \
        ../Global/Images/Actions/Load-Map.png \
        ../Global/Images/Actions/Exit.png \
        ../Global/Images/Actions/Save.png \
        ../Global/Images/Actions/Connection-NO.png \
        ../Global/Images/Flags/flag-blue.png \
        ../Global/Images/Flags/flag-green.png \
        ../Global/Images/Flags/flag-black.png \
        ../Global/Images/Flags/Target.png \
        ../Global/Images/Flags/flag-yellow.png \
        ../Global/Images/Flags/flag-red.png
    /Developer/Tools/Qt/rcc -name QMK-Maps QMK-Maps.qrc -o ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp

compiler_image_collection_make_all: qmake_image_collection.cpp
compiler_image_collection_clean:
    -$(DEL_FILE) qmake_image_collection.cpp
compiler_moc_source_make_all:
compiler_moc_source_clean:
compiler_rez_source_make_all:
compiler_rez_source_clean:
compiler_uic_make_all: ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h
compiler_uic_clean:
    -$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h
../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h: ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.ui
    /Developer/Tools/Qt/uic ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.ui -o ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h

../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h: Dialogs/dlg_Main.ui \
        ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h \
        ../Global/Kopter.h \
        ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
        ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
        ../Global/MK_Datatypes.h \
        ../Global/Class_Input/Input.h \
        ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
        ../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
        ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
        ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
    /Developer/Tools/Qt/uic Dialogs/dlg_Main.ui -o ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h

../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h: Dialogs/dlg_MapPos.ui
    /Developer/Tools/Qt/uic Dialogs/dlg_MapPos.ui -o ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h

compiler_yacc_decl_make_all:
compiler_yacc_decl_clean:
compiler_yacc_impl_make_all:
compiler_yacc_impl_clean:
compiler_lex_make_all:
compiler_lex_clean:
compiler_clean: compiler_moc_header_clean compiler_rcc_clean compiler_uic_clean 

####### Compile

../Binary/.build/QMK-Maps/curve.o: ../Global/Class_QMapControl/curve.cpp ../Global/Class_QMapControl/curve.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/curve.o ../Global/Class_QMapControl/curve.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/geometry.o: ../Global/Class_QMapControl/geometry.cpp ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/geometry.o ../Global/Class_QMapControl/geometry.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/imagemanager.o: ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.cpp ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/imagemanager.o ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/layer.o: ../Global/Class_QMapControl/layer.cpp ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/layer.o ../Global/Class_QMapControl/layer.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/layermanager.o: ../Global/Class_QMapControl/layermanager.cpp ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/layermanager.o ../Global/Class_QMapControl/layermanager.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/linestring.o: ../Global/Class_QMapControl/linestring.cpp ../Global/Class_QMapControl/linestring.h \
        ../Global/Class_QMapControl/curve.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/linestring.o ../Global/Class_QMapControl/linestring.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/mapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/mapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/mapcontrol.o: ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.cpp ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/mapcontrol.o ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/mapnetwork.o: ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.cpp ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/mapnetwork.o ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/point.o: ../Global/Class_QMapControl/point.cpp ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/point.o ../Global/Class_QMapControl/point.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/tilemapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/tilemapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/wmsmapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/wmsmapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/circlepoint.o: ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.cpp ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/circlepoint.o ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/imagepoint.o: ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.cpp ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/imagepoint.o ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/gps_position.o: ../Global/Class_QMapControl/gps_position.cpp ../Global/Class_QMapControl/gps_position.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/gps_position.o ../Global/Class_QMapControl/gps_position.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/osmmapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/osmmapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/maplayer.o: ../Global/Class_QMapControl/maplayer.cpp ../Global/Class_QMapControl/maplayer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/maplayer.o ../Global/Class_QMapControl/maplayer.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/geometrylayer.o: ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.cpp ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/geometrylayer.o ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/yahoomapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/yahoomapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/googlemapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/googlemapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/googlesatmapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/googlesatmapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/openaerialmapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/openaerialmapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/fixedimageoverlay.o: ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.cpp ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/fixedimageoverlay.o ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/emptymapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/emptymapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/qextserialbase.o: ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/qextserialbase.o ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/qextserialport.o: ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
        ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/qextserialport.o ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/ManageSerialPort.o: ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
        ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/ManageSerialPort.o ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/posix_qextserialport.o: ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/posix_qextserialport.o ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/wgt_Connection.o: ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.cpp ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h \
        ../Global/Kopter.h \
        ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
        ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
        ../Global/MK_Datatypes.h \
        ../Global/Class_Input/Input.h \
        ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
        ../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
        ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
        ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/wgt_Connection.o ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerMK.o: ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
        ../Global/Kopter.h \
        ../Global/MK_Datatypes.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerMK.o ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerIP.o: ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerIP.o ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/Input.o: ../Global/Class_Input/Input.cpp ../Global/Class_Input/Input.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/Input.o ../Global/Class_Input/Input.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/Input_TCP.o: ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
        ../Global/Class_Input/Input.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/Input_TCP.o ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/Input_TTY.o: ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp ../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
        ../Global/Class_Input/Input.h \
        ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
        ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
        ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/Input_TTY.o ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/main.o: main.cpp Dialogs/dlg_Main.h \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h \
        Defines.h \
        ../Global/Global.h \
        ../Global/Kopter.h \
        TypeDefs.h \
        Classes/cSettings.h \
        ../Global/Class_QMapControl.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/gps_position.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.h \
        ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.h \
        ../Global/Class_QMapControl/linestring.h \
        ../Global/Class_QMapControl/curve.h \
        ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/maplayer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.h \
        ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h \
        ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/main.o main.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/dlg_Main.o: Dialogs/dlg_Main.cpp Dialogs/dlg_Main.h \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h \
        Defines.h \
        ../Global/Global.h \
        ../Global/Kopter.h \
        TypeDefs.h \
        Classes/cSettings.h \
        ../Global/Class_QMapControl.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
        ../Global/Class_QMapControl/point.h \
        ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
        ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
        ../Global/Class_QMapControl/gps_position.h \
        ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.h \
        ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.h \
        ../Global/Class_QMapControl/linestring.h \
        ../Global/Class_QMapControl/curve.h \
        ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/maplayer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h \
        ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h \
        ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.h \
        ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h \
        ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.h \
        Dialogs/dlg_MapPos.h \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/dlg_Main.o Dialogs/dlg_Main.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/dlg_MapPos.o: Dialogs/dlg_MapPos.cpp Dialogs/dlg_MapPos.h \
        ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/dlg_MapPos.o Dialogs/dlg_MapPos.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/cSettings.o: Classes/cSettings.cpp Classes/cSettings.h \
        Defines.h \
        ../Global/Global.h \
        ../Global/Kopter.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/cSettings.o Classes/cSettings.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerKML.o: ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.cpp ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.h
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerKML.o ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp

../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp 
    $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.o ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp

####### Install

install:  FORCE

uninstall:  FORCE

FORCE: