Subversion Repositories Projects

Rev

Details | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
801 - 1
#############################################################################
2
# Makefile for building: ../Binary/QMK-Maps
3
# Generated by qmake (2.01a) (Qt 4.5.3) on: Sa. Jan 23 21:19:06 2010
4
# Project: QMK-Maps.pro
5
# Template: app
6
#############################################################################
7
 
8
####### Compiler, tools and options
9
 
10
CC      = gcc
11
CXX      = g++
12
DEFINES    = -D_TTY_POSIX_ -D_BETA_ -DQT_NO_DEBUG -DQT_XML_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED
13
CFLAGS    = -m64 -pipe -O2 -fmessage-length=0 -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g -Wall -W -D_REENTRANT $(DEFINES)
14
CXXFLAGS   = -m64 -pipe -O2 -fmessage-length=0 -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g -Wall -W -D_REENTRANT $(DEFINES)
15
INCPATH    = -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++-64 -I. -I/usr/include/QtCore -I/usr/include/QtNetwork -I/usr/include/QtGui -I/usr/include/QtXml -I/usr/include -I../Global/Class_QMapControl -I../Global/Widget_Connection -I../Global/Class_SerialPort -I../Binary/.build/QMK-Maps -I../Binary/.build/QMK-Maps
16
LINK     = g++
17
LFLAGS    = -m64 -Wl,-O1
18
LIBS     = $(SUBLIBS) -L/usr/lib64 -lQtXml -L/usr/lib64 -pthread -pthread -lQtGui -L/usr/X11R6/lib64 -pthread -lpng -lfreetype -lSM -lICE -pthread -pthread -lXrender -lXrandr -lXfixes -lXcursor -lXinerama -lfontconfig -lXext -lX11 -lQtNetwork -pthread -pthread -lQtCore -lz -lm -pthread -lgthread-2.0 -lrt -lglib-2.0 -ldl -lpthread
19
AR      = ar cqs
20
RANLIB    =
21
QMAKE     = /usr/bin/qmake
22
TAR      = tar -cf
23
COMPRESS   = gzip -9f
24
COPY     = cp -f
25
SED      = sed
26
COPY_FILE   = $(COPY)
27
COPY_DIR   = $(COPY) -r
28
INSTALL_FILE = install -m 644 -p
29
INSTALL_DIR  = $(COPY_DIR)
30
INSTALL_PROGRAM = install -m 755 -p
31
DEL_FILE   = rm -f
32
SYMLINK    = ln -sf
33
DEL_DIR    = rmdir
34
MOVE     = mv -f
35
CHK_DIR_EXISTS= test -d
36
MKDIR     = mkdir -p
37
 
38
####### Output directory
39
 
40
OBJECTS_DIR  = ../Binary/.build/QMK-Maps/
41
 
42
####### Files
43
 
44
SOURCES    = ../Global/Class_QMapControl/curve.cpp \
45
		../Global/Class_QMapControl/geometry.cpp \
46
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.cpp \
47
		../Global/Class_QMapControl/layer.cpp \
48
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.cpp \
49
		../Global/Class_QMapControl/linestring.cpp \
50
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.cpp \
51
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.cpp \
52
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.cpp \
53
		../Global/Class_QMapControl/point.cpp \
54
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.cpp \
55
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.cpp \
56
		../Global/Class_QMapControl/circlepoint.cpp \
57
		../Global/Class_QMapControl/imagepoint.cpp \
58
		../Global/Class_QMapControl/gps_position.cpp \
59
		../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.cpp \
60
		../Global/Class_QMapControl/maplayer.cpp \
61
		../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.cpp \
62
		../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.cpp \
63
		../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.cpp \
64
		../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.cpp \
65
		../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.cpp \
66
		../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.cpp \
67
		../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.cpp \
68
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp \
69
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp \
70
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp \
71
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp \
72
		../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.cpp \
73
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp \
74
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp \
75
		../Global/Class_Input/Input.cpp \
76
		../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp \
77
		../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp \
78
		main.cpp \
79
		Dialogs/dlg_Main.cpp \
80
		Dialogs/dlg_MapPos.cpp \
81
		Classes/cSettings.cpp \
82
		../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp \
83
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp \
84
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp \
85
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp \
86
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp \
87
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp \
88
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp \
89
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp \
90
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp \
91
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp \
92
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp \
93
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp \
94
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp \
95
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp \
96
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp \
97
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp \
98
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp \
99
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp \
100
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp \
101
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp \
102
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp \
103
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp \
104
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp \
105
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp \
106
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp \
107
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp \
108
		../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp
109
OBJECTS    = ../Binary/.build/QMK-Maps/curve.o \
110
		../Binary/.build/QMK-Maps/geometry.o \
111
		../Binary/.build/QMK-Maps/imagemanager.o \
112
		../Binary/.build/QMK-Maps/layer.o \
113
		../Binary/.build/QMK-Maps/layermanager.o \
114
		../Binary/.build/QMK-Maps/linestring.o \
115
		../Binary/.build/QMK-Maps/mapadapter.o \
116
		../Binary/.build/QMK-Maps/mapcontrol.o \
117
		../Binary/.build/QMK-Maps/mapnetwork.o \
118
		../Binary/.build/QMK-Maps/point.o \
119
		../Binary/.build/QMK-Maps/tilemapadapter.o \
120
		../Binary/.build/QMK-Maps/wmsmapadapter.o \
121
		../Binary/.build/QMK-Maps/circlepoint.o \
122
		../Binary/.build/QMK-Maps/imagepoint.o \
123
		../Binary/.build/QMK-Maps/gps_position.o \
124
		../Binary/.build/QMK-Maps/osmmapadapter.o \
125
		../Binary/.build/QMK-Maps/maplayer.o \
126
		../Binary/.build/QMK-Maps/geometrylayer.o \
127
		../Binary/.build/QMK-Maps/yahoomapadapter.o \
128
		../Binary/.build/QMK-Maps/googlemapadapter.o \
129
		../Binary/.build/QMK-Maps/googlesatmapadapter.o \
130
		../Binary/.build/QMK-Maps/openaerialmapadapter.o \
131
		../Binary/.build/QMK-Maps/fixedimageoverlay.o \
132
		../Binary/.build/QMK-Maps/emptymapadapter.o \
133
		../Binary/.build/QMK-Maps/qextserialbase.o \
134
		../Binary/.build/QMK-Maps/qextserialport.o \
135
		../Binary/.build/QMK-Maps/ManageSerialPort.o \
136
		../Binary/.build/QMK-Maps/posix_qextserialport.o \
137
		../Binary/.build/QMK-Maps/wgt_Connection.o \
138
		../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerMK.o \
139
		../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerIP.o \
140
		../Binary/.build/QMK-Maps/Input.o \
141
		../Binary/.build/QMK-Maps/Input_TCP.o \
142
		../Binary/.build/QMK-Maps/Input_TTY.o \
143
		../Binary/.build/QMK-Maps/main.o \
144
		../Binary/.build/QMK-Maps/dlg_Main.o \
145
		../Binary/.build/QMK-Maps/dlg_MapPos.o \
146
		../Binary/.build/QMK-Maps/cSettings.o \
147
		../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerKML.o \
148
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.o \
149
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.o \
150
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.o \
151
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.o \
152
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.o \
153
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.o \
154
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.o \
155
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.o \
156
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.o \
157
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.o \
158
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.o \
159
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.o \
160
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.o \
161
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.o \
162
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.o \
163
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.o \
164
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.o \
165
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.o \
166
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.o \
167
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.o \
168
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.o \
169
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.o \
170
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.o \
171
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.o \
172
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.o \
173
		../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.o \
174
		../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.o
175
DIST     = /usr/share/qt4/mkspecs/common/g++.conf \
176
		/usr/share/qt4/mkspecs/common/unix.conf \
177
		/usr/share/qt4/mkspecs/common/linux.conf \
178
		/usr/share/qt4/mkspecs/qconfig.pri \
179
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_functions.prf \
180
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_config.prf \
181
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
182
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/default_pre.prf \
183
		../Global/Class_QMapControl.pri \
184
		../Global/Class_SerialPort.pri \
185
		../Global/Widget_Connection.pri \
186
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/release.prf \
187
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/debug_and_release.prf \
188
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/default_post.prf \
189
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/build_pass.prf \
190
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/warn_on.prf \
191
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt.prf \
192
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/unix/thread.prf \
193
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/moc.prf \
194
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/resources.prf \
195
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/uic.prf \
196
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/yacc.prf \
197
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/lex.prf \
198
		QMK-Maps.pro
199
QMAKE_TARGET = QMK-Maps
200
DESTDIR    = ../Binary/
201
TARGET    = ../Binary/QMK-Maps
202
 
203
first: all
204
####### Implicit rules
205
 
206
.SUFFIXES: .o .c .cpp .cc .cxx .C
207
 
208
.cpp.o:
209
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
210
 
211
.cc.o:
212
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
213
 
214
.cxx.o:
215
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
216
 
217
.C.o:
218
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
219
 
220
.c.o:
221
	$(CC) -c $(CFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
222
 
223
####### Build rules
224
 
225
all: Makefile.Release $(TARGET)
226
 
227
$(TARGET): ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h $(OBJECTS)
228
	@$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/ || $(MKDIR) ../Binary/
229
	$(LINK) $(LFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJECTS) $(OBJCOMP) $(LIBS)
230
 
231
qmake: FORCE
232
	@$(QMAKE) -spec /usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++-64 -unix CONFIG+=debug_and_release -o Makefile.Release QMK-Maps.pro
233
 
234
dist:
235
	@$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0 || $(MKDIR) ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0
236
	$(COPY_FILE) --parents $(SOURCES) $(DIST) ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Class_QMapControl/curve.h ../Global/Class_QMapControl/geometry.h ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h ../Global/Class_QMapControl/layer.h ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h ../Global/Class_QMapControl/linestring.h ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h ../Global/Class_QMapControl/point.h ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.h ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.h ../Global/Class_QMapControl/gps_position.h ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/maplayer.h ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.h ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h ../Global/Kopter.h ../Global/MK_Datatypes.h ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h ../Global/Class_Input/Input.h ../Global/Class_Input/Input_TCP.h ../Global/Class_Input/Input_TTY.h Defines.h ../Global/Global.h ../Global/Class_QMapControl.h Dialogs/dlg_Main.h Dialogs/dlg_MapPos.h Classes/cSettings.h TypeDefs.h ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.h ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents QMK-Maps.qrc ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Class_QMapControl/curve.cpp ../Global/Class_QMapControl/geometry.cpp ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.cpp ../Global/Class_QMapControl/layer.cpp ../Global/Class_QMapControl/layermanager.cpp ../Global/Class_QMapControl/linestring.cpp ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.cpp ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.cpp ../Global/Class_QMapControl/point.cpp ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.cpp ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.cpp ../Global/Class_QMapControl/gps_position.cpp ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/maplayer.cpp ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.cpp ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.cpp ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.cpp ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp ../Global/Class_Input/Input.cpp ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp main.cpp Dialogs/dlg_Main.cpp Dialogs/dlg_MapPos.cpp Classes/cSettings.cpp ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.ui Dialogs/dlg_Main.ui Dialogs/dlg_MapPos.ui ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0/ && (cd `dirname ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0` && $(TAR) QMK-Maps1.0.0.tar QMK-Maps1.0.0 && $(COMPRESS) QMK-Maps1.0.0.tar) && $(MOVE) `dirname ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0`/QMK-Maps1.0.0.tar.gz . && $(DEL_FILE) -r ../Binary/.build/QMK-Maps/QMK-Maps1.0.0
237
 
238
 
239
clean:compiler_clean
240
	-$(DEL_FILE) $(OBJECTS)
241
	-$(DEL_FILE) *~ core *.core
242
 
243
 
244
####### Sub-libraries
245
 
246
distclean: clean
247
	-$(DEL_FILE) $(TARGET)
248
	-$(DEL_FILE) Makefile.Release
249
 
250
 
251
mocclean: compiler_moc_header_clean compiler_moc_source_clean
252
 
253
mocables: compiler_moc_header_make_all compiler_moc_source_make_all
254
 
255
compiler_moc_header_make_all: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp
256
compiler_moc_header_clean:
257
	-$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp
258
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp: ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
259
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
260
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
261
		../Global/Class_QMapControl/curve.h
262
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/curve.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp
263
 
264
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp: ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
265
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h
266
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/geometry.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp
267
 
268
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp: ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
269
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
270
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h
271
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp
272
 
273
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp: ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
274
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
275
		../Global/Class_QMapControl/layer.h \
276
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
277
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
278
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
279
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
280
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
281
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
282
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
283
		../Global/Class_QMapControl/layer.h
284
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/layer.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp
285
 
286
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp: ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
287
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
288
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
289
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
290
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
291
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
292
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
293
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
294
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
295
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
296
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.h
297
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp
298
 
299
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp: ../Global/Class_QMapControl/curve.h \
300
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
301
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
302
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
303
		../Global/Class_QMapControl/linestring.h
304
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/linestring.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp
305
 
306
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
307
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp
308
 
309
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp: ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
310
		../Global/Class_QMapControl/layer.h \
311
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
312
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
313
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
314
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
315
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
316
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
317
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
318
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
319
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h
320
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp
321
 
322
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp: ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
323
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
324
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h
325
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp
326
 
327
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp: ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
328
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
329
		../Global/Class_QMapControl/point.h
330
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/point.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp
331
 
332
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
333
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h
334
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp
335
 
336
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
337
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
338
		../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h
339
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp
340
 
341
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp: ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
342
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
343
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
344
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
345
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
346
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
347
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
348
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
349
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
350
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
351
		../Global/Class_QMapControl/maplayer.h
352
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/maplayer.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp
353
 
354
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp: ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
355
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
356
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
357
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
358
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
359
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
360
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
361
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
362
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
363
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
364
		../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h
365
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp
366
 
367
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
368
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
369
		../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h
370
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp
371
 
372
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
373
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
374
		../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h
375
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp
376
 
377
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
378
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
379
		../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h
380
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp
381
 
382
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
383
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
384
		../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h
385
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp
386
 
387
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp: ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
388
		../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h
389
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp
390
 
391
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp: ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
392
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
393
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
394
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
395
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h
396
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp
397
 
398
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp: ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h \
399
		../Global/Kopter.h \
400
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
401
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
402
		../Global/MK_Datatypes.h \
403
		../Global/Class_Input/Input.h \
404
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
405
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
406
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
407
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
408
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
409
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
410
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
411
		../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h
412
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp
413
 
414
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h
415
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_Input/Input.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp
416
 
417
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h \
418
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h
419
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_Input/Input_TCP.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp
420
 
421
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h \
422
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
423
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
424
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
425
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
426
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
427
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h
428
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_Input/Input_TTY.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp
429
 
430
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp: ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h \
431
		../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h \
432
		../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h \
433
		../Global/Kopter.h \
434
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
435
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
436
		../Global/MK_Datatypes.h \
437
		../Global/Class_Input/Input.h \
438
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
439
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
440
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
441
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
442
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
443
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
444
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
445
		Defines.h \
446
		../Global/Global.h \
447
		TypeDefs.h \
448
		Classes/cSettings.h \
449
		../Global/Class_QMapControl.h \
450
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
451
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
452
		../Global/Class_QMapControl/layer.h \
453
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
454
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
455
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
456
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
457
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
458
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
459
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
460
		../Global/Class_QMapControl/gps_position.h \
461
		../Global/Class_QMapControl/imagepoint.h \
462
		../Global/Class_QMapControl/circlepoint.h \
463
		../Global/Class_QMapControl/linestring.h \
464
		../Global/Class_QMapControl/curve.h \
465
		../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h \
466
		../Global/Class_QMapControl/maplayer.h \
467
		../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h \
468
		../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h \
469
		../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h \
470
		../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h \
471
		../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h \
472
		../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.h \
473
		../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h \
474
		../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.h \
475
		Dialogs/dlg_Main.h
476
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) Dialogs/dlg_Main.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp
477
 
478
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp: ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h \
479
		Dialogs/dlg_MapPos.h
480
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) Dialogs/dlg_MapPos.h -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp
481
 
482
compiler_rcc_make_all: ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp
483
compiler_rcc_clean:
484
	-$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp
485
../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp: QMK-Maps.qrc \
486
		../Global/Images/Icons/QMK-Maps.png \
487
		../Global/Images/Actions/Log-Stop.png \
488
		../Global/Images/Actions/Connection-OK.png \
489
		../Global/Images/Actions/Load.png \
490
		../Global/Images/Actions/Log-Record.png \
491
		../Global/Images/Actions/Load-Map.png \
492
		../Global/Images/Actions/Exit.png \
493
		../Global/Images/Actions/Save.png \
494
		../Global/Images/Actions/Connection-NO.png \
495
		../Global/Images/Flags/flag-blue.png \
496
		../Global/Images/Flags/flag-green.png \
497
		../Global/Images/Flags/flag-black.png \
498
		../Global/Images/Flags/Target.png \
499
		../Global/Images/Flags/flag-yellow.png \
500
		../Global/Images/Flags/flag-red.png
501
	/usr/bin/rcc -name QMK-Maps QMK-Maps.qrc -o ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp
502
 
503
compiler_image_collection_make_all: qmake_image_collection.cpp
504
compiler_image_collection_clean:
505
	-$(DEL_FILE) qmake_image_collection.cpp
506
compiler_moc_source_make_all:
507
compiler_moc_source_clean:
508
compiler_uic_make_all: ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h
509
compiler_uic_clean:
510
	-$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h
511
../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h: ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.ui
512
	/usr/bin/uic ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.ui -o ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h
513
 
514
../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h: Dialogs/dlg_Main.ui \
515
		../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h \
516
		../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h \
517
		../Global/Kopter.h \
518
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
519
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
520
		../Global/MK_Datatypes.h \
521
		../Global/Class_Input/Input.h \
522
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
523
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
524
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
525
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
526
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
527
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
528
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
529
	/usr/bin/uic Dialogs/dlg_Main.ui -o ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h
530
 
531
../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h: Dialogs/dlg_MapPos.ui
532
	/usr/bin/uic Dialogs/dlg_MapPos.ui -o ../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h
533
 
534
compiler_yacc_decl_make_all:
535
compiler_yacc_decl_clean:
536
compiler_yacc_impl_make_all:
537
compiler_yacc_impl_clean:
538
compiler_lex_make_all:
539
compiler_lex_clean:
540
compiler_clean: compiler_moc_header_clean compiler_rcc_clean compiler_uic_clean
541
 
542
####### Compile
543
 
544
../Binary/.build/QMK-Maps/curve.o: ../Global/Class_QMapControl/curve.cpp ../Global/Class_QMapControl/curve.h \
545
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
546
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
547
		../Global/Class_QMapControl/point.h
548
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/curve.o ../Global/Class_QMapControl/curve.cpp
549
 
550
../Binary/.build/QMK-Maps/geometry.o: ../Global/Class_QMapControl/geometry.cpp ../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
551
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
552
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/geometry.o ../Global/Class_QMapControl/geometry.cpp
553
 
554
../Binary/.build/QMK-Maps/imagemanager.o: ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.cpp ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
555
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h
556
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/imagemanager.o ../Global/Class_QMapControl/imagemanager.cpp
557
 
558
../Binary/.build/QMK-Maps/layer.o: ../Global/Class_QMapControl/layer.cpp ../Global/Class_QMapControl/layer.h \
559
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
560
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
561
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
562
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
563
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
564
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
565
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
566
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
567
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h
568
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/layer.o ../Global/Class_QMapControl/layer.cpp
569
 
570
../Binary/.build/QMK-Maps/layermanager.o: ../Global/Class_QMapControl/layermanager.cpp ../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
571
		../Global/Class_QMapControl/layer.h \
572
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
573
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
574
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
575
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
576
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
577
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
578
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
579
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h
580
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/layermanager.o ../Global/Class_QMapControl/layermanager.cpp
581
 
582
../Binary/.build/QMK-Maps/linestring.o: ../Global/Class_QMapControl/linestring.cpp ../Global/Class_QMapControl/linestring.h \
583
		../Global/Class_QMapControl/curve.h \
584
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
585
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
586
		../Global/Class_QMapControl/point.h
587
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/linestring.o ../Global/Class_QMapControl/linestring.cpp
588
 
589
../Binary/.build/QMK-Maps/mapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
590
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/mapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/mapadapter.cpp
591
 
592
../Binary/.build/QMK-Maps/mapcontrol.o: ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.cpp ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
593
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
594
		../Global/Class_QMapControl/layer.h \
595
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
596
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
597
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
598
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
599
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
600
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
601
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h
602
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/mapcontrol.o ../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.cpp
603
 
604
../Binary/.build/QMK-Maps/mapnetwork.o: ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.cpp ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
605
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h
606
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/mapnetwork.o ../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.cpp
607
 
608
../Binary/.build/QMK-Maps/point.o: ../Global/Class_QMapControl/point.cpp ../Global/Class_QMapControl/point.h \
609
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
610
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
611
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/point.o ../Global/Class_QMapControl/point.cpp
612
 
613
../Binary/.build/QMK-Maps/tilemapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
614
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
615
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/tilemapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.cpp
616
 
617
../Binary/.build/QMK-Maps/wmsmapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
618
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
619
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/wmsmapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.cpp
620
 
621
../Binary/.build/QMK-Maps/circlepoint.o: ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.cpp ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.h \
622
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
623
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
624
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
625
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/circlepoint.o ../Global/Class_QMapControl/circlepoint.cpp
626
 
627
../Binary/.build/QMK-Maps/imagepoint.o: ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.cpp ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.h \
628
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
629
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
630
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
631
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/imagepoint.o ../Global/Class_QMapControl/imagepoint.cpp
632
 
633
../Binary/.build/QMK-Maps/gps_position.o: ../Global/Class_QMapControl/gps_position.cpp ../Global/Class_QMapControl/gps_position.h
634
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/gps_position.o ../Global/Class_QMapControl/gps_position.cpp
635
 
636
../Binary/.build/QMK-Maps/osmmapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h \
637
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
638
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
639
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/osmmapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.cpp
640
 
641
../Binary/.build/QMK-Maps/maplayer.o: ../Global/Class_QMapControl/maplayer.cpp ../Global/Class_QMapControl/maplayer.h \
642
		../Global/Class_QMapControl/layer.h \
643
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
644
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
645
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
646
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
647
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
648
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
649
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
650
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
651
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h
652
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/maplayer.o ../Global/Class_QMapControl/maplayer.cpp
653
 
654
../Binary/.build/QMK-Maps/geometrylayer.o: ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.cpp ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h \
655
		../Global/Class_QMapControl/layer.h \
656
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
657
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
658
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
659
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
660
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
661
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
662
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
663
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
664
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h
665
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/geometrylayer.o ../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.cpp
666
 
667
../Binary/.build/QMK-Maps/yahoomapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h \
668
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
669
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
670
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/yahoomapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.cpp
671
 
672
../Binary/.build/QMK-Maps/googlemapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h \
673
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
674
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
675
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/googlemapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.cpp
676
 
677
../Binary/.build/QMK-Maps/googlesatmapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h \
678
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
679
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
680
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/googlesatmapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.cpp
681
 
682
../Binary/.build/QMK-Maps/openaerialmapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h \
683
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
684
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
685
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/openaerialmapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.cpp
686
 
687
../Binary/.build/QMK-Maps/fixedimageoverlay.o: ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.cpp ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.h \
688
		../Global/Class_QMapControl/imagepoint.h \
689
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
690
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
691
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
692
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/fixedimageoverlay.o ../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.cpp
693
 
694
../Binary/.build/QMK-Maps/emptymapadapter.o: ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.cpp ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h \
695
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h
696
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/emptymapadapter.o ../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.cpp
697
 
698
../Binary/.build/QMK-Maps/qextserialbase.o: ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h
699
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/qextserialbase.o ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp
700
 
701
../Binary/.build/QMK-Maps/qextserialport.o: ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
702
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
703
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
704
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
705
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/qextserialport.o ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp
706
 
707
../Binary/.build/QMK-Maps/ManageSerialPort.o: ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
708
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
709
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
710
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
711
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
712
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/ManageSerialPort.o ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp
713
 
714
../Binary/.build/QMK-Maps/posix_qextserialport.o: ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
715
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h
716
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/posix_qextserialport.o ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp
717
 
718
../Binary/.build/QMK-Maps/wgt_Connection.o: ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.cpp ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h \
719
		../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h \
720
		../Global/Kopter.h \
721
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
722
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
723
		../Global/MK_Datatypes.h \
724
		../Global/Class_Input/Input.h \
725
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
726
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
727
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
728
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
729
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
730
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
731
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
732
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/wgt_Connection.o ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.cpp
733
 
734
../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerMK.o: ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
735
		../Global/Kopter.h \
736
		../Global/MK_Datatypes.h
737
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerMK.o ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp
738
 
739
../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerIP.o: ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h
740
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerIP.o ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp
741
 
742
../Binary/.build/QMK-Maps/Input.o: ../Global/Class_Input/Input.cpp ../Global/Class_Input/Input.h
743
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/Input.o ../Global/Class_Input/Input.cpp
744
 
745
../Binary/.build/QMK-Maps/Input_TCP.o: ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
746
		../Global/Class_Input/Input.h
747
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/Input_TCP.o ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp
748
 
749
../Binary/.build/QMK-Maps/Input_TTY.o: ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp ../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
750
		../Global/Class_Input/Input.h \
751
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
752
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
753
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
754
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
755
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
756
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/Input_TTY.o ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp
757
 
758
../Binary/.build/QMK-Maps/main.o: main.cpp Dialogs/dlg_Main.h \
759
		../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h \
760
		../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h \
761
		../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h \
762
		../Global/Kopter.h \
763
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
764
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
765
		../Global/MK_Datatypes.h \
766
		../Global/Class_Input/Input.h \
767
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
768
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
769
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
770
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
771
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
772
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
773
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
774
		Defines.h \
775
		../Global/Global.h \
776
		TypeDefs.h \
777
		Classes/cSettings.h \
778
		../Global/Class_QMapControl.h \
779
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
780
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
781
		../Global/Class_QMapControl/layer.h \
782
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
783
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
784
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
785
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
786
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
787
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
788
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
789
		../Global/Class_QMapControl/gps_position.h \
790
		../Global/Class_QMapControl/imagepoint.h \
791
		../Global/Class_QMapControl/circlepoint.h \
792
		../Global/Class_QMapControl/linestring.h \
793
		../Global/Class_QMapControl/curve.h \
794
		../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h \
795
		../Global/Class_QMapControl/maplayer.h \
796
		../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h \
797
		../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h \
798
		../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h \
799
		../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h \
800
		../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h \
801
		../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.h \
802
		../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h \
803
		../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.h
804
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/main.o main.cpp
805
 
806
../Binary/.build/QMK-Maps/dlg_Main.o: Dialogs/dlg_Main.cpp Dialogs/dlg_Main.h \
807
		../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_Main.h \
808
		../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h \
809
		../Binary/.build/QMK-Maps/ui_wgt_Connection.h \
810
		../Global/Kopter.h \
811
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
812
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
813
		../Global/MK_Datatypes.h \
814
		../Global/Class_Input/Input.h \
815
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
816
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
817
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
818
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
819
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
820
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
821
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
822
		Defines.h \
823
		../Global/Global.h \
824
		TypeDefs.h \
825
		Classes/cSettings.h \
826
		../Global/Class_QMapControl.h \
827
		../Global/Class_QMapControl/mapcontrol.h \
828
		../Global/Class_QMapControl/layermanager.h \
829
		../Global/Class_QMapControl/layer.h \
830
		../Global/Class_QMapControl/mapadapter.h \
831
		../Global/Class_QMapControl/geometry.h \
832
		../Global/Class_QMapControl/point.h \
833
		../Global/Class_QMapControl/wmsmapadapter.h \
834
		../Global/Class_QMapControl/tilemapadapter.h \
835
		../Global/Class_QMapControl/imagemanager.h \
836
		../Global/Class_QMapControl/mapnetwork.h \
837
		../Global/Class_QMapControl/gps_position.h \
838
		../Global/Class_QMapControl/imagepoint.h \
839
		../Global/Class_QMapControl/circlepoint.h \
840
		../Global/Class_QMapControl/linestring.h \
841
		../Global/Class_QMapControl/curve.h \
842
		../Global/Class_QMapControl/osmmapadapter.h \
843
		../Global/Class_QMapControl/maplayer.h \
844
		../Global/Class_QMapControl/geometrylayer.h \
845
		../Global/Class_QMapControl/yahoomapadapter.h \
846
		../Global/Class_QMapControl/googlemapadapter.h \
847
		../Global/Class_QMapControl/googlesatmapadapter.h \
848
		../Global/Class_QMapControl/openaerialmapadapter.h \
849
		../Global/Class_QMapControl/fixedimageoverlay.h \
850
		../Global/Class_QMapControl/emptymapadapter.h \
851
		../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.h \
852
		Dialogs/dlg_MapPos.h \
853
		../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h
854
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/dlg_Main.o Dialogs/dlg_Main.cpp
855
 
856
../Binary/.build/QMK-Maps/dlg_MapPos.o: Dialogs/dlg_MapPos.cpp Dialogs/dlg_MapPos.h \
857
		../Binary/.build/QMK-Maps/ui_dlg_MapPos.h
858
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/dlg_MapPos.o Dialogs/dlg_MapPos.cpp
859
 
860
../Binary/.build/QMK-Maps/cSettings.o: Classes/cSettings.cpp Classes/cSettings.h \
861
		Defines.h \
862
		../Global/Global.h \
863
		../Global/Kopter.h
864
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/cSettings.o Classes/cSettings.cpp
865
 
866
../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerKML.o: ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.cpp ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.h
867
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/HandlerKML.o ../Global/Class_HandlerKML/HandlerKML.cpp
868
 
869
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp
870
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_curve.cpp
871
 
872
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp
873
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometry.cpp
874
 
875
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp
876
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_imagemanager.cpp
877
 
878
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp
879
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layer.cpp
880
 
881
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp
882
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_layermanager.cpp
883
 
884
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp
885
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_linestring.cpp
886
 
887
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp
888
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapadapter.cpp
889
 
890
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp
891
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapcontrol.cpp
892
 
893
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp
894
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_mapnetwork.cpp
895
 
896
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp
897
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_point.cpp
898
 
899
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp
900
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_tilemapadapter.cpp
901
 
902
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp
903
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_osmmapadapter.cpp
904
 
905
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp
906
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_maplayer.cpp
907
 
908
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp
909
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_geometrylayer.cpp
910
 
911
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp
912
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_yahoomapadapter.cpp
913
 
914
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp
915
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlemapadapter.cpp
916
 
917
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp
918
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_googlesatmapadapter.cpp
919
 
920
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp
921
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_openaerialmapadapter.cpp
922
 
923
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp
924
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_emptymapadapter.cpp
925
 
926
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp
927
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_ManageSerialPort.cpp
928
 
929
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp
930
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_wgt_Connection.cpp
931
 
932
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp
933
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input.cpp
934
 
935
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp
936
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TCP.cpp
937
 
938
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp
939
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_Input_TTY.cpp
940
 
941
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp
942
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_Main.cpp
943
 
944
../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp
945
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.o ../Binary/.build/QMK-Maps/moc_dlg_MapPos.cpp
946
 
947
../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.o: ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp
948
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.o ../Binary/.build/QMK-Maps/qrc_QMK-Maps.cpp
949
 
950
####### Install
951
 
952
install:  FORCE
953
 
954
uninstall:  FORCE
955
 
956
FORCE:
957